Barn i förskola

Barn från 1 år fram till skolstarten går i förskola. Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barn en trygg omsorg. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt ges de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap.

Familjedaghem erbjuds barn i åldern 1-5 år. I Skollagen kallas Familjedaghem numera Pedagogisk omsorg.

Tyck till här!