Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta aktivt i samhällslivet, vilket kan ge en hög självständighet och god livskvalité. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra , i gemenskap med andra. Vår ambition är att ge ett personligt, anpassat och välfungerande stöd utifrån var och ens behov och önskemål.

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för personer med funktionsnedsättning är vakant

Telefonnummer: 0278-251 67  

 

Plan för framtidens omsorg om personer med funktionsnedsättning 2016 – 2025
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Bollnäs kommun har arbetat fram en omsorgsplan som beskriver de olika verksamheterna. Den beskriver också vilka utvecklingsområden som finns och hur man kommer att arbeta med dem: pdfPlan för framtidens omsorg om personer med funktionsnedsättning 2016 – 2025

 

Hur är det att få en SIP?

Sveriges kommuner och landsting genomför just nu en enkätundersökning om hur det är att få en SIP. Vi vill veta hur du tycker det är att få en SIP. Därför vill vi att du svarar på fem frågor på webben. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna förbättra det arbete vi gör. 
Gå in på www.SIPkollen.se

Du kommer att få svara på hur mycket du håller med om det här:

  • Jag tycker att personalen lyssnade på mig
  • Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få
  • Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig
  • Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad
  • Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

Alla svar är anonyma 
Resultaten samlas hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Din kommun och ditt landsting får en sammanställning av allas svar uppdelade på ålder och kön. 
Om du inte vill svara på frågorna är det bra om du skriver ålder, kön samt kommun och landsting. Då ser kommun och landsting hur ofta socialtjänsten och hälso- och sjukvården upprättar SIP. 
Tack för din medverkan!

Samordnad individuell plan (SIP) är en plan som är lagstiftad och finns beskriven i socialtjänstlagen 2 kap 7 § och hälso- och sjukvårdslagen 3f §.

Har du en synpunkt, tyck till här!