Folkhälsa och sjukvård

Kommunen och landstinget har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare. Landstinget ansvarar för Hälsocentralerna. Kommunen ansvarar för den hemsjukvård som sker i det egna hemmet och den sjukvård som sker på de särskilda boenden.

Har du en synpunkt, tyck till här!