Brotorget

Bollnäs kommun utvecklas ständigt. Nya bostäder byggs och nya vägar planeras. För detta krävs en översiktsplan som beskriver hur kommunen ska utvecklas.  Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta. För vissa områden finns så kallade fördjupade översiktsplaner som på en mer detaljerad nivå beskriver hur man vill använda mark- och vattenområden. Nästa steg i kommunens planering är att göra detaljplaner eller detaljplaneprogram för ett mindre område.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo, stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Tony Stark, samhällsplanerare
0278-252 19
Skicka e-post

Erik Nordgren, samhällsplanerare
0278-251 80
Skicka e-post

Carin Flinck, plankoodinator
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund, planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post