Det finns som företagare möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd för olika typer av satsningar.

Om man har idéer kring att utveckla sitt företag och bidra till att skapa tillväxt i kommunen och regionen så finns det möjligheter att få stöd för att förverkliga dessa idéer. Pengarna fördelas oftast via olika program som alla har sina speciella möjligheter och begränsningar.

Tag på ett tidigt stadium kontakt med Näringsliv och Utveckling så hjälper vi dig i att undersöka om det finns ett program som passar din idé.

 

KONTAKT:
Daniel Jansson
Tfn 0278-258 52
daniel.jansson@bollnas.se

Daniel Jansson
Utvecklingsstrateg

Skicka e-post
0278-258 52