Om man har projektidéer som syftar till att medverka till lokal eller regional utveckling och tillväxt kan det finnas bidragsmöjligheter till ekonomiskt stöd för att förverkliga dessa.
Dessa kommer i förstahand från EU, Svenska staten, Region Gävleborg och Kommunen. Pengarna förmedlas oftast via olika former av program som alla har sina möjligheter med också regler och begränsningar.


Tag på ett tidigt stadium kontakt med Bollnäs Kommuns näringslivskontor så hjälper vi dig i att undersöka om det finns ett program som passar din idé.

KONTAKT:
Daniel Jansson
Tfn 0278-258 52
daniel.jansson@bollnas.se

Daniel Jansson
Utvecklingsstrateg

Skicka e-post
0278-258 52