Om du har tankar kring att göra studiebesök, studera eller praktisera utomlands så kan det finnas möjlighet till ekonomiskt stöd för att förverkliga dessa tankar. Det kan även finnas hjälp för att initiera och delta i utvecklingsprojekt.

I första hand kommer bidragen från EU, Svenska staten, Region Gävleborg och Kommunen. Pengarna förmedlas oftast via olika program som alla har sina speciella möjligheter men också regler och begränsningar.

Tag på ett tidigt stadium kontakt med Näringsliv och Utveckling så hjälper vi dig i att undersöka om det finns ett program som passar din idé.

 

KONTAKT:
Daniel Jansson
Tfn 0278-258 52
daniel.jansson@bollnas.se

Daniel Jansson
Utvecklingsstrateg

Skicka e-post
0278-258 52