Om du jobbar inom besöksnäringen och vill diskutera ditt företagande, söka samarbetspartners, paketera eller produktutveckla något i din verksamhet, kontakta Näringslivskontoret.
Vi stöttar dig och ditt företag i olika situationer och vi ingår i ett större nätverk i vilket det finns specialistkompetenser att tillgå. Därigenom kan vi hjälpa dig att hitta den kompetens som just du är i behov av att komma i kontakt med.

Destinations- och turismutvecklare Jenny Gustafsson når du via 0278-258 60, 072-530 48 60 eller via jenny.gustafsson@bollnas.se

Jobbar du i en förening som har inriktning mot turism?
Utan föreningslivet skulle vårt turistiska utbud bli mycket mindre. Våra enstaka och återkommande arrangemang, såväl sportsliga som kulturella är viktiga för bland annat hotell, restauranger och shopping. Alla aktiviteter och öppethållande i anläggningar, exempelvis Hälsingegårdar, är en viktig ingrediens i det turistiska utbudet.
 

Region Gävleborg har ansvaret att hålla ihop arbetet med besöksnäringen i Gävleborg. Bl. a genom omvärldsbevakning, insamling av statistik, dialog gällande utvecklingsfrågor i olika perspektiv genom nätverk, seminarier och workshops samt marknadsföring av regionen på den internationella marknaden.

Bollnäs turistbyrå hjälper dig att få ut information om din anläggning, paket eller evenemang. Ta kontakt med dem och berätta vad du erbjuder Tel 0278-258 80 eller turism@bollnas.se

Bra information till företagare - Här har vi samlat ett urval länkar som kan vara till nytta för dig och ditt företag.

Bra länkar för besöksnäringen