Val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige är söndagen den 9 september. I Sverige har vi allmän och lika rösträtt. Det betyder att alla får rösta och att varje röst är lika mycket värd. Valet är också proportionellt. Det betyder att partierna får plats efter hur många röster partierna får.

Ditt röstkort
Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat bort det kan du få ett nytt. Kontakta kundcenter i Stadshuset telefon 0278-250 01, Bollnäs kommuns valkansli 0278-257 30 eller Valmyndigheten 020-825 825.

Det har smugit sig in ett tekniskt fel på röstkorten till valet som delas ut runt i hela landet. Det telefonnummer till kommunen som anges (längst ner till vänster) är i själva verket länsstyrelsens och vice versa. Telefonuppgifterna har alltså bytt plats. På dubblettröstkorten är det rätt.

Rösta i förtid innan valdagen
Du kan rösta i förtid fram till valdagen, söndagen den 9 september. När du röstar i förtid ska du ha med dig ditt röstkort. Du ska också kunna visa att du är du med en id-handling. Du kan rösta i förtid i din egen kommun eller i en annan kommun.

Här kan du förtidsrösta
Bollnäs

Stadshuset, kundcenter
22 augusti – 9 september
Måndag - fredag kl. 09:00-19:00 
Lördag - söndag kl. 10:00-15:00
Söndag 9 september 08:00-20:00

Arbrå
Forum, Storgatan 31
27 augusti – 7 september 
Måndag - torsdag kl. 15:00-19:00
Fredag kl. 11:00-15:00

Kilafors
Hällagården, Långgatan 4
27 augusti – 7 september
Måndag - torsdag kl. 15:00-19:00
Fredag kl. 11:00-15:00

Rengsjö
Ringshög, Midnäsvägen 2B 
3 september – 7 september
Måndag - torsdag kl. 15:00-19:00
Fredag kl. 11:00-15:00

Boende, anhöriga och personal på vård- och omsorgsboendena Karlslund och Ängslunda kan förtidsrösta där söndag 2 september  kl. 09:30 - 11:00.

Rösta på valdagen den 9 september kl. 08:00-20:00
Vilken vallokal du kan rösta i framgår av ditt röstkort, som du fått hem i din brevlåda. Du ha med dig ditt röstkort och en giltig id-handling. Om du har tappat bort ditt röstkort, finns möjlighet att få ett nytt via Kundcenter i Stadshuset, Stadshustorget 2, tel. 0270-250 01 eller Valmyndigheten, tel. 020-825 825.

Slutligt valresultat kan du läsa om på www.val.se 

I vilken vallokal ska rösta framgår av ditt röstkort och på val.se
Observera att Alirskolan är ny vallokal för Hamre i Bollnäs.

Rösta  med bud/lantbrevbärare
Att rösta med bud betyder att någon annan tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det går att hämta materialet på alla förtidsröstningslokaler. Du kan också beställa materialet från Valmyndigheten eller hos kommunen, besök stadshuset eller ring 0278-257 30. I materialet står hur du ska göra.

Ambulerande röstmottagare
Till dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, ålder eller annat hinder inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan vi på Bollnäs kommun ordna med en ambulerande röstmottagare som kommer hem till dig. Kontakta oss på telefon 0278-257 30 för att boka.

Ryktesspridning
Tänk på att det kan förekomma ryktesspridning i samband med valet. Exempelvis information om att en vallokal är stängd. Florerar annan information från andra är den inte sann. Meddela gärna oss om du upptäcker att något verkar misstänksamt.
E-post: bollnas@bollnas.se Kommunens valkansli 0278-257 30

Ytterligare information om förtidsröstningen och röstning på valdagen den 9 september finns att läsa på www.val.se

 

Var med och påverka, kom ihåg att rösta!

 

valmyndigheten logo webb 


Bns kommun logo färg