Information till dig som vårdnadshavare
I Bollnäs kommun har du som vårdnadshavare, i enlighet med skollagen, rätt att välja skola för dina barn både i förskoleklass och årskurs 7. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att alla skolpliktiga elever går i skolan.

Nyhet!
Från och med hösten 2018 är förskoleklass en ettårig obligatorisk skolform.

Val av skola
Du som vårdnadshavare ska nu göra tre val av skola på Skolplatsen för ditt barn som börjar i förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2018. Har du flera barn gör du en ny ansökan för varje barn. Valet ska göras mellan den 8 och 21 januari. Inloggningen till Skolplatsen gör du med ditt bankID. Om du inte har ett bankID tar du kontakt med utbildningskontoret som kan hjälpa dig. Ta med giltig id-handling till besöket.

De kommunala skolorna erbjuder plats enligt ditt önskemål så långt det är möjligt. Skolval ska du göra om ditt barn går i en skola som inte erbjuder årskurs 7 eller om du vill välja en annan skola än den ditt barn går i idag. Gör du ingen ansökan alls placeras ditt barn vid en skola enligt närhetsprincipen.

Skolplacering i kommunala skolor i Bollnäs
Om antalet sökande elever är fler än antalet platser på den grundskola som du valt i första hand gäller principen relativ närhet, vilket innebär att ditt barn inte kan garanteras plats eller förtur till den närmaste skolan. Den relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få platsen. Mer information finns att läsa i riktlinjerna

Skolplacering vid fristående skola
De fristående grundskolorna i kommunen har olika principer för att ta emot elever och för kösystem. Om du har tackat ja till en plats i en fristående skola för ditt barns räkning kan barnet inte samtidigt ha en plats på en kommunal skola i Bollnäs kommun. Barnets
plats i den kommunala skolan i Bollnäs kommun är då ledig för andra elever.

Mer information hittar du här: våra skolor, kommunala och fristående

Skola i annan kommun
Om du vill ha plats för ditt barn i en skola utanför Bollnäs kommun tar du kontakt med den aktuella skolan, som avgör om det finns plats.

Fritidshem
Ansökan om fritidshemplats gör du när ditt barn är placerad på en skola.

Uppsägning av förskola
Plats i kommunal förskola sägs upp i Skolplatsen senast en månad innan barnet ska sluta.

Val av skola via webben
Skolvalet för kommunala och fristående skolor i Bollnäs kommun sker nu via e-tjänsten Skolplatsen extlink2. Från och med den 8 januari ska du göra val av skola för ditt barn. 

Val av skola ska vara gjord senast den 21 januari. Besked om skolplacering av ditt barn kommer till dig senast den 16 februari.

E-legitimation/bankID
För att du ska kunna göra ansökan i Skolplatsen måste du ha e-legitimation/bankID. En vårdnadshavare gör skolvalet, men båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan i Skolplatsen. Läs mer om e-legitimation här extlink2. Om du inte kan göra ansökan via e-tjänsten själv kan du få hjälp på utbildningskontoret.

Skolskjuts
Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för ditt barn i grundskolan vid behov enligt 10 kap. 32 § skollagen. Bollnäs kommuns riktlinjer och reglemente för skolskjuts är beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Läs mer i riktlinjerna.

Kommunen är i vissa fall skyldig att ordna skolskjuts även för elever som går i fristående skola eller i annan kommunal skola än den eleven geografiskt tillhör. Bedömning sker i varje enskilt ärende. Ansökningsblankett finns här.
För att du ska vara garanterad skolskjuts för ditt barn, om du beviljats skjuts, vid skolstart, ska din ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarig senast 31 maj.

Information på andra språk/Information in other languages

Arabiska - Val av skola
Arabiska - Förskoleklass
Arabiska - Årskurs 7

Engelska - Val av skola
Engelska - Förskoleklass
Engelska - Årskurs 7

Finska - Val av skola
Finska - Förskoleklass
Finska - Årskurs 7

Kurmanji - Val av skola
Kurmanji - Förskoleklass
Kurmanji - Årskurs 7

Persiska - Val av skola
Persiska - Förskoleklass
Persiska - Årskurs 7

Somali - Val av skola
Somali - Förskoleklass
Somali - Årskurs 7

Sorani - Val av skola
Sorani - Förskoleklass
Sorani - Årskurs 7

Thai - Val av skola
Thai - Förskoleklass
Thai - Årskurs 7

Tigrinja - Val av skola
Tigrinja - Förskoleklass
Tigrinja - Årskurs 7

pdfLänk till informationsfolder om grundskolorna i Bollnäs kommun947.23 KB

Grundskolorna i bollnäs kommun