Drivhuset Gävleborg
Rickard Petrés, tfn 070-238 45 98,
E-post: gavleborg@drivhuset.se
Hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer.

Exportrådet
Anders Granbom, tfn 070-568 27 54
E-post: anders.granbom@swedishtrade.se
Gör det enklare för företag att göra affärer utomlands.

FPX – Future Position X
026-614 40 00
E-post: info@fpx.se
Bygger Europas ledande klustermiljö för innovativ användning av Geografisk information med fokus på användarvänliga produkter .

Länsstyrelsen Gävleborg
 
Mellansvenska Handelskammaren
Cecilia Hed Malmström, tfn 026-662087, 072-2293500
E-post: cecilia.malmstrom@mellansvenskahandelskammaren.se
Hjälper dig på den internationella marknaden.

Movexum
 Håkan Kingstedt, tfn 072-579 41 00
E-post: hakan@movexum.se
Erbjuder stöd och rådgivning för att ta innovationer från idé till verklighet.

Region Gävleborg
Magnus Ernström, Näringslivsstrateg tfn 026-40 40 200, 070-375 01 08
E-post: magnus.ernstrom@regiongavleborg.se

Carina Åkerberg, Etableringar: tfn 026-65 02 23, 070-191 25 27
E-post: carina.akerberg@regiongavleborg.se
Region Gävleborg har uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Utgångspunkten är det regionala utvecklingsprogrammet, RUP