Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Nämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Britt-Inger Dobbrown, ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Åsa Olsson, förste vice ordförande - Liberalerna
Bertil Eriksson, ledamot - Kristdemokraterna
Inga-Lill Gustafson, ledamot - Bollnäspartiet
Barbro Wåger, ledamot - Centerpartiet
Dick Helgesson, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Deisy Hellsén, ersättare - Centerpartiet
Maria Rens, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Börje Widéen, ersättare - Bollnäspartiet
Liselotte Öhlèn, ersättare - Vänsterpartiet

 
Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister