Artikel-bild

Föreläsning: Rasmus Ahlén, Klimatförändringar i Bollnäs

Vad kommer klimatförändringarna få för konsekvenser här i Bollnäs, för dig och mig? Vilka framtidsscenarier är mest troliga?
Föreläsning av Rasmus Ahlén, miljöstrateg i Bollnäs kommun.

Ibland kan det vara svårt att greppa klimatförändringarnas innebörd. Det är bränder i Kalifornien, översvämningar Indien, havsnivåhöjningar i Bangladesh.
Vad kommer klimatförändringarna få för konsekvenser på en lokal nivå?

Ingen anmälan.

Välkommen till Bollnäs bibliotek!

Föreläsningen är en del av Bollnäs kommuns miljövecka.

------------------------------
Foto på träd, moln och sol: Eiko Tsuchiya, Mostphotos
Foto på Rasmus Ahlén, fotograf: Robin Andersson

  • Den
  • till
  • Bollnäs bibliotek, Kulturhuset Bollnäs
  • Fri entré Ja
  • Biljettinformation
  • Arrangör Bollnäs bibliotek
  • Kontaktuppgifter 0278-251 31, bibliotek.bollnas@bollnas.se
  • Kategorier Näringsliv, Föreläsning

Sidfot