Artikel-bild

Prata miljöfrågor med Bollnäs kommun och sjölyftet!

Under miljöveckans fredag finns samhällsbyggnadskontoret och sjölyftet på plats längs med Hälsans stig i centrala Bollnäs för att informera om pågående miljöarbete.

Under miljöveckans fredag finns samhällsbyggnadskontoret och sjölyftet på plats längs med Hälsans stig för att informera om pågående miljöarbete. Gå en tipspromenad runt Vågen och träffa representanter från kommunen som bland annat bjuder på:

• Vågån – betydelsen av vandringsvägar i vatten
• Sjölyftet - exempel på provtagningsmetoder i vatten
• Strandskyddsinformation
• Bekämpning av invasiva arter
• Enskilda avlopp – vad gäller?
• Biosfärområde Voxnadalen
• Skyfall och översvämningar – hur ser det ut och vad har vi att vänta?

Hela programmet för miljöveckan 2022 hittar du på www.bollnas.se/miljoveckan

  • Den
  • till
  • Långnäs Bollnäs, runt Vågen
  • Fri entré Ja
  • Biljettinformation
  • Arrangör Bollnäs kommun
  • Kontaktuppgifter sofie.a.zetterlund@bollnas.se
  • Kategori Näringsliv

Sidfot