Artikel-bild

Utställning om SJ-området

Bollnäs bandy och Samhällsbyggnadsbolaget SBB välkomnar er till en utställning kring utvecklingen av SJ området i Bollnäs.

Det är mycket glädjande att meddela att det nu äntligen blir en bandyhall även i Bollnäs. Arenan som kommer att invigas i slutet av oktober är belägen i centrala Bollnäs som en integrerad del av de befintliga kulturhistoriska byggnaderna på det gamla SJ-området.
Hallen kommer att rymma ca 3 500 skådare och ispisten som består av betong gör arenan mycket användbar för inte bara bandy och skridskoåkning utan även för t.ex. mässor, konserter, utställningar, kulturevenemang och stora möten.

Utställningen belyser områdets utveckling sedan 1800-talet och består av fem olika teman:

KATTHAVET:
Områdets tidigare karaktär och utveckling genom att järnvägsindustrin etablerades i slutet på 1800 talet.

HÄR FÖDS BOLLNÄS GIF:
Hur klubben bildas bland järnvägsarbetarna på området.

BYGGPROCESSEN:
Dokumentation av hallbygget från dag ett och vecka för vecka.

BANDYHALLEN:
Illustrationer och animation av bandyhallens utformning.

VISION LOKVERKSTADEN:
Illustrationer och animation av hur Lokverstaden skulle kunna utvecklas.

Utställningen visas mån-lör från 2 juli - 16 juli.

VÄLKOMNA!

- Vi vill mer än bara spela bandy!
Fastighetsägaren och Bollnäs bandy har ambitionen att utveckla området och skapa en ny stadsdel central Bollnäs. Därför har vi tagit fram en visions bild över hur den unika byggnaden Lokverkstaden från 1880-talet skulle kunna utvecklas med attraktiva lokaler för restaurang, butiker, kontor, salonger, evenemang etc. Vi söker en erfaren krögare eller ett etablerat restaurangkoncept och andra verksamheter som är intresserade att etablera sig på området.

  • Den till
  • till
  • Stationshuset Resecentrum, Järnvägsgatan 13, Bollnäs (samma lokal som InfoPoint Resecentrum)
  • Fri entré Ja
  • Biljettinformation
  • Arrangör Bollnäs Bandy och Samhällsbyggnadsbolaget SBB
  • Kontaktuppgifter 0278-108 83, kansli@bollnasbandy.se
  • Webbplats https://bollnasbandy.se/
  • Kategori Utställning

Sidfot