Artikel-bild

Humoristen Dan Andersson

Detta är ingen sida av Dan som har beskrivits förr. Givetvis framförs även några av hans välkända, vemodiga visor.

Vi öppnar lokalen 18.00.

Det är ingen paus i programmet utan kaffe serveras efter och ingår i entrén.

  • Den
  • till
  • Utomskogens Bygdegård, Bogården 3491, 821 68 Vallsta. Sväng av väg 83 efter Vallsta mot Nianfors.
  • Biljettinformation 150 kr inkl. kaffe. Biljetter kan bokas på tel: 070 334 61 92 eller köpas direkt i kassan
  • Arrangör Utomskogens Bygdegårdsförening
  • Kontaktuppgifter +46703346192, tor.jonsson@helsingenet.com
  • Webbplats https://bygdegardarna.se/utomskogen/
  • Kategori Musik

Sidfot