Artikel-bild

Vi två - utställning av Gudrun Åsling och Bo Söderström

Bollnäs Konsthall är mycket stolt över att visa två olika konstnärskap i sin första utställning under 2022.

Bo Söderström och Gudrun Åsling presenterar i sin utställning, vi två, deras olika perspektiv och olika utforskande av abstrakt konst. Icke föreställande konst är ett stort konstfält och kan uttrycka sig med lika stor bredd såsom den föreställande konsten. I vi två möter besökaren två bildvärldar uppbyggda av distinkta geometrier med tydliga färgar i intrikata kompositioner. I Söderströms och Åslings konstnärskap finns det ett tydlig koncentrerat och noggrant handlag i vartenda verk i utställningen. Dessa egenskaper gör att deras verk öppnar för en djupare kontemplation över mysteriet med tiden och rumslighetens paradox.

I mycket av Gudrun Åslings konst finns det ett drag av upprepningar och/eller mönster. ”Mönster” som blir till ett slags rörelse med sin egen inre och konkret logik. Effekten blir inte sällan meditativ. Eller, som Åsling själv har sagt: ” Jag vill ge ytan, färgerna och ljuset ett gemensamt sammanhang i mina arbeten. Deras gemensamma roll blir till en plats att skapa en konversation på och ett rum för ögat att röra sig i. Bildens intention är att skapa ett avspänt och självständigt förhållande till tiden. Jag visar på det omformade landskapet - det osedda, det som inte finns men finns.”

Bo Söderström jobbar ofta, men inte alltid, med teman, uppbyggda med sinsemellan liknande geometriska former och färgval. Men detta skapar inte stiltje eller distans utan skapar det som konstkritikern Thomas Millroth skrev så insiktsfullt: ” Varje enskilt verk är en färgkropp. Som ett galleri med personligheter. Denna upprepning i väl valda mått blir till en kör - långt från en klang, snarare ett kluster- av ljus, välljud och dissonans tillsammans.” (2007) Trots att många av Söderströms kompositioner är fasta gällande val av geometriska former, finns det en spänning och rörelse som uppstår i de enskilda verken.


Bo Söderström är född i Stockholm, har verkat länge i Göteborg, men bor numera i Sanna. Han har fått sin utbildning på Valands Konsthögskola i Göteborg. Söderström har ställt ut över hela Sverige i många decennier. Han har tilldelats flera offentliga uppdrag under åren, i synnerhet i Göteborgstrakten. Söderströms konst är representerad i ett flertal offentliga och museala samlingar som till exempel. Statens konstråd och Göteborgs Museum.

Gudrun Åsling är född i Ängelholm, har verkat länge i Göteborg, men bor numera i Sanna. Hon tog sina konstnärliga högskoleutbildning i Göteborg. Åsling har ställt ut över hela Sverige i många decennier. Hon har tilldelats flera offentliga uppdrag under åren, senast hos Sahlgrenska Sjukhuset mot Östra Sjukhuset, Göteborg. Åslings konst är representerad i flera offentliga och museala samlingar över hela Sverige.

Fri entré! Varmt välkommen!

Sidfot