Evenemangsformulär

  • Bollnäs kommun förbehåller sig rätten att godkänna, ändra, avvisa eller avlägsna ett evenemang på denna webbplats oavsett orsak.
  • Det är olagligt att diskriminera på grund av kön, ålder, ras, politisk geller religiös övertygelse om detta inte omfattas av ett undantag enligt relevant lagstiftning. Bollnäs kommun kommer inte att acceptera händelser som verkar vara i strid mot lagen.
  • Du som uppgiftslämnare ansvarar för att det finns godkännande av fotografen att vi får publicera bilderna utan kostnad samt att eventuella identifierbara personer på bilden gett sitt godkännande för publicering (enligt GDPR).
  • Skicka helst in en bild utan text, alltså hellre ett foto än en affisch. Text på bild är inte tillgängligt och går därför inte att läsas av alla.
  • Du har läst användarvillkoren och förstår vad du har läst.
  • Du accepterar att följa de användarvillkor som fastställts.

Om du vill att ditt evenemang ska finnas med på skylten behöver du publicera information om evenemanget i evenemangskalendern.

Bollnäs kommuns kommunikationsenhet hämtar evenemang från evenemangskalendern och förbehåller sig rätten att prioritera vilka evenemang som visas på skylten samt att neka evenemang publicitet i enlighet med de beslutade reglerna för skyltarna.

Den bild som hör till evenemanget kan komma att användas på skylten.

Mer information om vad som gäller för att få synas på den digitala skylten.

Sidfot