SJ-området har fått ett namn!

En gång- och cykelväg vid Bangården.

I januari efterlyste vi namnförslag till SJ-området från våra följare på Bollnäs kommuns Facebooksida. Idag tog miljö- och byggnämnden beslut om vad området ska heta.

Vi fick in över 150 förslag.

– Invånarna har genom "gillningar", kommentarer och inskick till kommunen röstat fram det nya namnet på SJ-området. Vi har lyssnat på deras röst och beslutade idag att området ska heta Bangården. Jag tror att många vill ha ett namn med en koppling till järnvägen och det som varit viktig historiskt för staden. Det känns otroligt hedrande att få vara med och ta det här beslutet, säger miljö- och byggnämndens ordförande Fredrik Palmborn Olofsson (S).

Varför kan inte området fortsätta heta SJ-området?

Området har inte haft något officiellt namn men har ofta kallats för SJ-området, vilket är logiskt med tanke på områdets historia. Dock har inte SJ längre den ursprungliga betydelsen Statens Järnvägar då SJ idag är en bolagiserad verksamhet. Enligt lagen om god ortnamnssed avråds vi från att använda kommersiella namn.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.01