Vi förbättrar och trafiksäkrar Björkhamregatan

Ifjol påbörjade vi arbetet med att förbättra och trafiksäkra Björkhamregatan mellan Sjukhusvägen och fram till Myrbäcksgatan. Lite av arbetet återstår och innefattar ny kantsten, tre brunnar och ny beläggning.

Arbetet innebär stora trafikstörningar då genomfart förbjuden gäller från och med måndag 22 maj och tre till fyra veckor framåt.

Busslinjerna 6 och 76 påverkas

Busslinjerna 6 och 76 får en annan sträckning under perioden. Vi hänvisar resenärer från hållplats Sysslomansgatan till hållplats Torsbergsgymnasiet och från hållplats Blomkransen till en tillfällig hållplats vis blomkransen. Se kartbild nedan.

Kartbild över busslinjer vid Björkhamregatan.

Syftet med projektet är att öka säkerheten och sänka hastigheten utmed gatan.

Läs tidigare artikel om arbetena: Vägarbeten utmed Björkhamregatan

Bollnäs växer - Hållbara resor i Bollnäs

Satsningen är en del i stadsmiljöavtalet vilket innebär att Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2023 kl. 10.11