Så utreder vi Bollnäs simhall

En person som simmar i Bollnäs simhall.

Vi har tidigare berättat om att vi utreder Bollnäs simhall då anläggningens delar i stor utsträckning uppnått sin tekniska livslängd. Nu vill vi berätta hur det går och vad vi gjort hittills.

En konsult från Sweco, med erfarenhet av lika projekt i andra kommuner, arbetar med att göra en grundläggande förstudie och behovsanalys. Det är ett viktigt arbete eftersom det ger oss avgörande information om förutsättningar om framtidens simhall i Bollnäs. Sedan projektets start har vi:

  • omvärldsbevakat genom bland annat studiebesök för att få en bild av hur tex andra kommuner arbetat med liknande projekt och vad som varit framgångsrikt.
  • gjort statusbedömningar av simhallen för att få en fördjupad status och analys av den befintliga anläggningen.
  • påbörjats planering av åtgärder som behöver hanteras för att säkerställa nuvarande drift under tiden projektet fortlöper.
  • arbetat med en behovsanalys genom att ha dialoger med de som har verksamhet i simhallen, föreningslivet, alla skolor och andra aktörer som nyttar simhallen.

Du får tycka till om framtidens simhall i Bollnäs

I juni är det din tur att få tycka till om framtidens simhall i Bollnäs. Då kommer alla ges chansen att, genom en enkät, besvara frågor som exempelvis; Hur använder du dagens simhall? Hur upplever du simhallen idag? Vad tycker du är viktigast vid ett besök i simhallen? Enkäten kommer vi att sprida via bland annat bollnas.se, Bollnäs kommuns Facebooksida, mejlutskick till kunder och föreningar samt via anslag i våra anläggningar. Håll utkik!

Behoven och tankarna kommer att tas med i det fortsatta arbete kring inriktning och kommande beslut.

Nästa steg

När förstudien och behovsanalysen är färdig går utredningen över i en analysfas och konkretisering av alternativa förslag inför politiska ställningstaganden. Utredningen är planerad att bli klar i höst 2024. Därefter överlämnas utredningen som beslutsunderlag till Kommunfullmäktige.

Samlingssida för projektet om Bollnäs simhall

Tidigare artiklar på ämnet

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024 kl. 10.22