Så funkar nya skolområdet på Ren

Renshammarskolan från lyftkran i norr.

Vi närmar oss nu slutet av byggandet av Renshammarskolan och vill därför berätta lite om de sista veckornas planering och hur området runt skolan kommer att fungera.

Under hela byggtiden har byggområdet runt Renshammarskolan varit inhägnat. Den 1 juli öppnas området upp, med undantag för området närmast skolbyggnaden. Se den mörkare markeringen runt själva Renshammarskolan på bilden nedan.

Områdeskarta vid Renshammarskolan.

Vi har byggt nya gång- och cykelstråk från väster till öster och från norr till söder genom skolområdet, som alla hänger ihop. På området har vi gjort flera cykelparkeringar med plats för 252 cyklar, varav 120 platser är under tak. Se cykelparkeringarna på bilden ovan.

Vi har planerat infrastrukturen för att det ska bli så säkert som möjligt, med ett hämta- och lämnaområde, en yta för bussar och en egen infart och lastplats för gods. Både skolbussar och linjetrafik kommer att köra in på området från och med i höst!

Höghammarskolan har fått en egen yta där taxin kan lämna och hämta elever.

Höghammarhallens huvudentré är tillgänglig från och med 1 juli. Den tillfälliga parkeringen norr om Höghammarhallen stängs från och med då och du som besökare hänvisas till den ordinarie parkeringen vid infarten till skolområdet.

Planen framåt

Fram till den 25 juli, då alla avspärrningar till området tas bort, kommer bland annat byggbarackerna att avvecklas och gräsmattor samt planteringar att etableras.

Under vecka 27 installeras ett konstverk och under veckorna 28-30 inreds skolan med möbler och alla lokaler förbereds för skolstarten i höst.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024 kl. 11.33