Tyck till om framtidens simhall

En person som simmar i Bollnäs simhall.

Nu är det din tur att tycka till om framtidens simhall i Bollnäs genom att vara med i en enkät.

Simhallen i Bollnäs är i stort behov av renovering eftersom stora delar av anläggningen uppnått sin tekniska livslängd. Just nu pågår en utredning.

I enkäten får du svara på frågor om vad som är viktigt för dig i en simhall och hur du använder simhallen idag.

Enkäten är anonym och tar bara några minuter att svara på.

Resultatet kommer att användas som ett rådgivande underlag i den fortsatta utredningen av simhallen i Bollnäs.

Enkäten sprider vi bland annat här på bollnas.se, på Bollnäs kommuns Facebooksida, via mejlutskick till kunder och föreningar samt via anslag i våra anläggningar.

Enkäten är öppen till och med den 6 augusti.

Nästa steg

När förstudien och behovsanalysen är färdig går utredningen över i en analysfas och konkretisering av alternativa förslag inför politiska ställningstaganden. Utredningen är planerad att bli klar i höst 2024.

Därefter överlämnas utredningen som beslutsunderlag till Kommunfullmäktige.

Samlingssida för projektet om Bollnäs simhall

Tidigare artiklar på ämnet

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2024 kl. 13.37