Bollnäs växer

Återställ
  • Stadshuskorsningen hösten 2018 Detaljplan för stadshuskorsningen Detaljplanen för ny trafiklösning i korsningen Nygatan, Järnvägsgatan och Väg 83 i Bollnäs tätort har vunnit laga kraft. Detaljplan för stadshuskorsningen