Bollnäs växer

Återställ
  • Kartbild över nya infarten Ny infart till Bro 4:4 och säkrare skolvägar I augusti startar vi byggnationen av en ny och tydligare infart till fastigheten Bro 4:4 strax söder om nuvarande infarten till Preem och Lidl så att trafiken styrs upp på ett bättre sätt. Samtidigt bygger vi en ny gång- och cykelväg genom området som ska sträcka sig till resecentrum. Ny infart till Bro 4:4 och säkrare skolvägar
  • Bollnäs kommunvapen Bollnäs nya resecentrum – så här kommer det att se ut! Nästa steg för att Bollnäs ska få Sveriges bästa resecentrum för resenären har tagits genom att den anlitade arkitektfirman presenterat sitt förslag för hur resecentrum ska komma att se ut. Bollnäs nya resecentrum – så här kommer det att se ut!