Bollnäs växer

Återställ
  • Vy över området med grävmaskiner, stenar och grus. I sommar har vi kommit långt med de nya tomterna på Ren Under juni månad påbörjade vi terrasseringsarbetet av vägar och tomter. I sommar har vi kommit långt med de nya tomterna på Ren
  • Marksten i betong. Hemtrevligt när resecentrum kläs med marksten Det börjar bli snyggt och prydligt på Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs. Markbeläggningen är i full gång. Det betyder att markytorna kläs med granit och betongplattor. Hemtrevligt när resecentrum kläs med marksten
  • Bild från bandklippningen Idag invigdes infarten till Bro 4:4! För att tillgängliggöra SJ-området har vi byggt en infart som ska fungera långsiktigt. Samtidigt har vi även byggt en ny gång- och cykelväg genom området som sträcker sig till resecentrum. Idag invigdes infarten och gång- och cykelvägen! Idag invigdes infarten till Bro 4:4!
  • Från vänster: kommunalråd Benny Engberg (BP), fastighetschef Per Molin, kommunchef Helena Björkman, biträdande kommunchef Bo Wallbäcks, kommunalråd Marie Centerwall samt Jenny Linghede och Christer Melander från Samhällsbyggnadsbolaget Bro 4:4 är såld! Idag undertecknade kommunalråd Marie Centerwall (S) och biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks köpekontraktet för fastigheten Bro 4:4 och hyresavtalet för bandyhallen. Bro 4:4 är såld!