Bollnäs växer

Återställ
  • Flygbild över Arbrå Påverka Arbrås framtid! Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Förra året antogs den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad och nu går vi vidare med att göra fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors. För att arbetet ska bli så bra som möjligt behöver vi din hjälp! Påverka Arbrås framtid!
  • Drönarbild över tomterna på Ren Vi arbetar vidare med de nya tomterna på Ren! Under förra året påbörjade vi arbetet med att skapa nya villatomter på Ren. Den första delen av arbetet bestod till stor del av ”grovjobb” såsom avverkning, avtäckning av vegetation, sprängning och mycket stenhantering. Vi arbetar vidare med de nya tomterna på Ren!
  • Konstverket i bussterminalen Konstverket i bussterminalen på Sveriges bästa resecentrum Ulla Helenius-Reits konstverk "Samtal om tiden Bollnäs" pryder Sveriges bästa resecentrum och kan beskådas på gavelväggen inne i bussterminalen. Konstverket i bussterminalen på Sveriges bästa resecentrum