Bollnäs växer

Återställ
  • Skiss över området och den nya skolan Så här byggs nya skolan på Ren I mars 2022 börjar vi bygga den nya skolan på Ren med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Just nu pågår en konsultupphandling om vem som ska ta fram en färdig bygghandling. Så här byggs nya skolan på Ren
  • Åsa Äng Eriksson (M), Britt-Marie Rosenqvist (MP), Benny Engberg (BP) och Marie Centerwall (S). Planeringsarbetet för nya skolan på Ren har kommit långt! Vi har tidigare berättat att vi kommer att bygga en helt ny skola vid området Höghammar på Ren med plats för 500 elever. Ett omfattande planeringsjobb har gjorts och vi kommer i närtid att berätta mer om hur vi planerar att bygga. Planeringsarbetet för nya skolan på Ren har kommit långt!
  • Odengatan med vägavspärrningar Odengatan stängd för genomfartstrafik vid Apoteksgatan Som vi berättat tidigare kommer vi under sommaren att rusta upp Apoteksgatan och knyta ihop gång-och cykelstråket mellan Sveriges bästa resecentrum till Långgatan. Samtidigt passar HelsingeVatten AB på att byta ut vatten- och avloppsledningar i marken. Odengatan stängd för genomfartstrafik vid Apoteksgatan
  • Karta över stadslinjebussarnas sträckningar. Så här kommer stadsbussarna 1 och 2 att köra från och med 12 december Sedan starten av planeringsarbetet för den nya bussgatan, som vi bygger i sommar mellan Björktjära och Brånan, har det funnits många åsikter och funderingar om hur linjesträckningen för linje 1 ska se ut. Så här kommer stadsbussarna 1 och 2 att köra från och med 12 december
  • Apoteksgatan med avpärrningar I morse stängde vi av Apoteksgatan! Under sommaren kommer vi nämligen att rusta upp Apoteksgatan och knyta ihop gång-och cykelstråket mellan Sveriges bästa resecentrum till Långgatan. I morse stängde vi av Apoteksgatan!