Bollnäs växer

Återställ
  • Flygbild över Kilafors tätort. Många ville vara med och påverka Kilafors framtid I början av hösten bad vi om invånarnas önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Kilafors och närliggande områden. Nu har vi sammanställt svaren som är otroligt viktiga för oss i arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kilafors. Många ville vara med och påverka Kilafors framtid
  • Maskin som asfalterar mark. Vi asfalterar storgatan i Arbrå!
    Som vi berättat tidigare genomför vi en omfattande renovering av Storgatan i Arbrå. Arbetet har pågått sedan våren 2019 och har delats upp i etapper för att minska störningarna i arbetet så långt det är möjligt. Arbetet närmar sig sitt slut och gatan kläs just nu i svart asfalt. Vi asfalterar storgatan i Arbrå!
  • Collage med flygbilder över Arbrå och Kilafors Så fortskrider arbetet med de kommande fördjupade översiktsplanerna för Arbrå och Kilafors I januari respektive september i år genomfördes enkäter för att få kunskap om dina önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Arbrå och Kilafors. Vi fick ett otroligt bra gensvar på enkäterna och vi vill berätta om hur arbetet fortskrider med de kommande fördjupade översiktsplanerna (FÖP) för Arbrå och Kilafors. Så fortskrider arbetet med de kommande fördjupade översiktsplanerna för Arbrå och Kilafors