Bollnäs växer

Återställ
  • Invigningstalare framför bandybygget ”Första målet” vid arenabygget på SJ-området
    På SJ-området skapas just nu ett nytt stadsrum för att möjliggöra nya verksamheter och binda ihop området med centrala Bollnäs. Samtidigt ska delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras. Nu har byggnationen av bandyarenan pågått en tid och redan reser sig arenan över området med färdiglagt tak. ”Första målet” vid arenabygget på SJ-området