Bollnäs växer

Återställ
  • Fronten på en skolbuss. Åtgärder för en bättre trafiksituation För drygt två veckor sedan började skolbussarna att hämta upp eleverna som ska till den tillfälliga skolan på Heden, vid de två nybyggda busshållplatserna vid Fiskens plan utmed Örsängesvägen. Det har visat sig att det är många fler bilar och mer trafik på platsen än beräknat vilket gör att vi nu genomför åtgärder för att få en bättre trafiksituation. Åtgärder för en bättre trafiksituation
  • Kartbild över Renområdet. Två gång- och cykelvägar avstängda på Ren Eftersom vi spärrat av byggområdet för byggnationen av nya skolan på Ren innebär det att två gång- och cykelvägar stängs av under hela byggtiden. Det gör att vissa behöver ta en omväg. Två gång- och cykelvägar avstängda på Ren
  • Fyra personer gräver i en grushög. Första spadtaget för byggnationen av Renshammarskolan Idag tog Åsa Äng Eriksson (M), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Ann-Katrin Samuelsson (S), förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Izdehar Chik Aljabl (BP), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Anarbek Asylbashev (MP), ersättare i Barn- och utbildningsnämnden gemensamt det första symboliska spadtaget för byggnationen av Renshammarskolan. Första spadtaget för byggnationen av Renshammarskolan