Föreningar, föreningsliv

Återställ
  • Dags att söka socialnämndens verksamhetsbidrag för 2022 Skapar din förening/verksamhet delaktighet i samhället och inflytande i vardagen? Eller ger stöd att bryta isolering och möjliggör ett hälsosamt liv och/eller verkar för att öka egenförsörjningen? Då kan ni söka bidrag för era aktiviteter. Dags att söka socialnämndens verksamhetsbidrag för 2022
  • Föreningar behåller Aktivitetsbidraget under 2022
    Föreningar i Bollnäs kommun kan räkna med att totalsumman för aktivitetsbidraget inte blir mindre än 2019, ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt. Föreningar behåller Aktivitetsbidraget under 2022
  • Dags att söka verksamhetsbidrag! Den 25:e februari är sista dagen för föreningar att söka aktivitets- och ledarutbildningsbidrag för perioden 1 juli -31 december 2021. Dags att söka verksamhetsbidrag!
  • Barn som spelar fotboll Föreningar: Dags att söka verksamhetsbidrag! Den 25:e februari är sista dagen för föreningar att söka aktivitets- och ledarutbildningsbidrag för perioden 1 juli -31 december 2021. Föreningar: Dags att söka verksamhetsbidrag!

Sidfot