Ta företagandet till en ny nivå med en mentor.

Almis mentorprogram i samarbete med kommunerna i södra Hälsingland, är givande för både företagare och deras mentorer.

Tillsammans arbetar ni i en väl beprövad process - målinriktat med utgångspunkt i de ambitioner som företagaren har. Relationen mellan företagaren och mentorn blir ofta stark och känns viktig för båda parter där mentorns erfarenhet och kunskaper matchar med behoven i företaget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024 kl. 14.17