Besök hos Mellansvenska Handelskammaren i Gävle

Representanter från Bollnäs kommun besökte den 16 februari Mellansvenska Handelskammaren i Gävle. Syftet med besöket var att presentera och överlämna ett underlag till Mellansvenska Handelskammaren inför det remissvar som den ska skriva avseende Trafikverkets förslag på ny nationell plan.

Vid mötet presenterades fakta och underlag rörande för Gävleborg viktiga investeringar i järnvägssystemet - Norrlands inland och kustområden.

Deltog vid mötet gjorde VD och vice VD från mellansvenska Hanslekammaren. Från Bollnäs deltog Kommunchef, chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, infrastrukturstrateg samt näringslivschef.

Ladda hem presentationen (pdf) Pdf, 2.1 MB.

Trafikverkets rapporter:
-Kapacitetsutredning för sträckan Gävle-Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan sträckan Storvik-Kilafors Pdf, 6.4 MB.
-Utredning Atlantstråket Pdf, 2.3 MB.
-Åtgärdsvalsstudie kuststråket Gävle-Umeå Pdf, 6.4 MB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.55