Vill du att ditt företag bygger nya Renshammarskolan?

Skolhusbyggnaden som 3D-illustration

Inbjudan till leverantörsdialog inför upphandling av nybyggnation av Renshammarskolan i Bollnäs!

För närvarande pågår projekteringsarbeten för en nybyggnation av en ny F-6 skola på Ren i Bollnäs med plats för 500 elever. Projekteringsarbetet beräknas vara färdigt i juni 2022. Därefter kommer entreprenaden att upphandlas.

Bollnäs Kommun har nu nöjet att bjuda in intressenter till enskilda leverantörsdialoger inför entreprenadupphandlingen - Utförandeentreprenad avseende nybyggnation av F-6 skola, Renshammarskolan.

Dialoger genomförs under vecka 14 och tid kan bokas hos Per-Erik Karlsson på Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, 073-275 46 35.

Leverantörsdialoger genomförs digitalt via Teams i cirka timme.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 mars 2022 kl. 14.28