Möjliggöraren Helena Markusson

Helena Markusson miljö- och hälsoinspektör i Bollnäs kommun

I Bollnäs kommun finns många tjänstepersoner som har kontakt med företagare i olika frågor. En av dessa är Helena Markusson, miljö- och hälsoinspektörer på Bollnäs kommun.

Vem är Helena?

Jag heter Helena Markusson och bor med min familj på en gård ute på landet. Jag gillar att komma ut i friska luften och åker gärna utför så här års. Jag jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör här i Bollnäs där jag är tillsynshandläggare för livsmedelsanläggningar i vår kommun.

Vad gör en miljö- och hälsoinspektör för något?

Att vara inspektör innebär mycket kontakt med olika människor. Vi träffar allt från privatpersoner till företagare och föreningar som alla på något sätt berörs av olika lagstiftningar. En inspektörs arbete syftar till att förebygga faror kopplade till hälsa och miljö. Inom livsmedel handlar det tex om anläggningar såsom restauranger, skolkök, butiker och livsmedelstillverkare.

Ni är några av de tjänstepersoner som har mycket kontakter med det lokala näringslivet. Hur ser era kontakter med företag ut?

Som livsmedelsföretagare är man ansvarig för att de verksamheter man har följer lagstiftningen. Och det är där mitt uppdrag kommer in. Jag åker ut till verksamheterna och kontrollerar att lagstiftningen följs. Det sker genom livsmedelskontroller där vi tittar på olika lagstiftningsområden. Det blir som ett stickprov, där vi för varje gång försöker byta fokus för att få en så bra helhetsbild av verksamheten som möjligt.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från företagen runt om i kommunen?

De flesta telefonsamtalen handlar om registrering, och hur det funkar vid uppstart av en ny verksamhet. Utöver det dyker det upp frågor i kontrollen, som kan handla om hur lagstiftningen ser ut eller hur man kan åtgärda brister.

Om du fick ge tre generella tips till företag som funderar på att starta upp eller utveckla sitt företagande inom livsmedel.

  • Kolla upp vilka regler som gäller före ni tänkt börja en verksamhet som hanterar livsmedel, tex om ni behöver en registrering.
  • Anmäl om ny registrering om ni byter organisationsnummer eller anläggningsplats.
  • De gånger vi finner brister som behöver följas upp önskar ju vi som inspektörer såklart att de åtgärdas inom kort, och att de upprätthålls. Då blir livsmedelskontrollen smidigare för båda parter.

Namn: Helena Markusson
Roll: Miljö- och hälsoinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen Bollnäs kommun.
Telefon: 0278-25041
E-post: helena.markusson@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.40