Företagarna Bollnäs
-En del av Sveriges största företagarorganisation

Bild på Peter Linzie från Företagarna Bollnäs

I Bollnäs kommun finns många aktiva nätverk och branschorganisationer som på olika vis kan vara till nytta för näringslivet. För att ytterligare sprida kunskap om dem så genomför vi en intervjuserie. Näst ut är Peter Linzie, ordförande i Företagarna Bollnäs sedan februari 2023.

Vem är Peter Linzie?

Jag är en affärssystemkonsult sedan 25 år, specialiserad på Pyramid Business Studio som har svårt att bara göra en sak. När det drar i entreprenörsgenerna blir det även fastigheter, biodling, försäljning av hönsmat samt annat smått och gott. Det är en vanlig "åkomma" hos oss småföretagare att man har svårt att låta bli att engagera sig om något verkar kul. Mitt måtto är: "Varför inte, hur svårt kan det vara". Bor i Rengsjö i en gammal skola med fru och två tonårsbarn samt tre katter.

Beskriv företagarna som förening och vad ni arbetar med, vilka är medlemmar i föreningen osv?

Företagarna är en ideell förening som arbetar för att uppmärksamma samt underlätta företagandet i vårt land. Företagarna Bollnäs verkar för att utveckla företagandet i Bollnäs kommun. Vi samverkar med Bollnäs kommun och dess politiker för att medvetandegöra hur kommunen bäst kan verka för ett företagarvänligt klimat.

Småföretagen i Bollnäs kommun står för 33% av skatteintäkterna vilket gör att det är viktigt för medborgarna att företagen går bra. Pengarna från företagen är det som sedan används för att betala skola, omsorg och allt annat som behövs i en kommun. Det är även i småföretagen som jobben skapas. 4 av 5 nya jobb skapas hos småföretagen.

Vilka är fördelarna med att vara med att vara medlem i Företagarna?

Som medlem är man med och bidrar till vårt arbete med att säkerställa och utveckla förutsättningarna för att driva företag i Sverige och Bollnäs kommun. Genom våra medlemmar får vi information om ev utmaningar som företagen står inför och kan samverka med beslutsfattare både på riks, region och lokal nivå för att påverka så att företagen får bästa möjliga förutsättningar att driva sina företag.

Förutom detta arrangerar vi nätverksträffar och event för att företagare ska få träffa andra företagare. Sen har vi även en massa medlemsförmåner med rabatter och förmånliga avtal som är svår att förhandla fram som litet bolag.

Vilka är de viktigaste frågorna för företagen i Bollnäs just nu?

Kompetensförsörjning, brottslighet, inflation, energitillgång och räntor. Listan kan egentligen göras lång men om jag måste lyfta några frågor är det nog dessa.

Hur ser du på utvecklingen kommande åren för näringslivet i Bollnäs?

Jag ser positivt på framtiden för Bollnäs. Vi ligger rent geografiskt väldigt bra med närheten till Stockholm. Goda tågförbindelser, E4 raka spåret söderut samt bra utbyggt bredband. Vi har även relativt god tillgång till el.

Bollnäs är ett småföretagarsamhälle och om vi sköter våra kort rätt är jag övertygad om att vi kan locka till oss företagare från utlandet och södra Sverige som tröttnat på höga energipriser och hög brottslighet. Tillsammans kan vi skapa attraktiva förutsättningar för företag och personal i lite lugnare miljö men ändå närheten till Stockholm och Europa.

Namn: Peter Linzie
Roll: Ordförande, Företagarna Bollnäs
Telefonnr: 072-220 63 05
Epost: peter@linzierengsjo.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023 kl. 15.16