Möjliggöraren Peter Sandström, bygglovshandläggare

Bild på Peter Sandström Bollnäs kommun

I Bollnäs kommun finns många tjänstepersoner som har kontakt med företagare i olika frågor. En av dessa är Peter Sandström, bygglovshandläggare.

Vem är Peter?

Jag heter Peter Sandström, är en 45 år gammal man boendes i Fjäle tillsammans med min fru och tre döttrar. På fritiden umgås jag med min familj, spelar paddel eller tar en tur med motorcykeln. Jag arbetar som bygglovshandläggare på Bollnäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Vad gör en bygglovshandläggare för något?

Det är ett mångfacetterat yrke där man har kontakt med många människor i olika ärenden. Huvuduppgiften är såklart att handlägga bygglovsansökningar. Men utöver det utför vi arbetsplatsbesök för att kontrollera att byggnaderna uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning, kontrollerar att punkterna i kontrollplanen uppfylls, vi gör efterkontroller, tillsyn av nedskräpning, olagliga byggnationer mm.

Ni är några av de tjänstepersoner som har mycket kontakter med det lokala näringslivet. Hur ser era kontakter med företag ut?

Vi har kontakt med många företagare runt om i kommunen. Kontakterna sker i stor utsträckning digitalt, ofta får man snabba svar om man skickar mejl direkt till sin handläggarna. Detta förtar dock inte det mänskliga mötet. Har man frågor om bygglov, tillsyn mm och har vägarna förbi stadshuset, så titta gärna in. Någon av oss bygglovshandläggare är oftast tillgänglig under kontorstid.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från företagare och människor i allmänhet?

Den absolut vanligaste frågan vi får från privatpersoner är om de behöver söka bygglov. Från företagare är det vanligare att man frågar om handläggningstid och om det är möjligt att få bygglov.

Om du fick ge tre generella tips till företagare som står i tankarna att söka bygglov?

• Ta tidig kontakt med en bygglovshandläggare.
• Se över ansökningshandlingarna
• Kom ihåg kontrollplanen.

Om man följer dessa tips så kommer handläggningsprocessen gå snabbare och smidigare.

Namn: Peter Sandström
Roll: Bygglovshandläggare, Bollnäs kommun
Telefonnr: 0278-258 10
Epost: samh.bygg@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 12.29