Arrangörslyftet - projektet som ska stärka arrangörer och evenemang

Bild på människor vid musikevenemang

Under 2023 pågår projektet "arrangörslyftet" som ska stärka och göra det enklare för föreningar och företag som vill ordna olika typer av evenemang i Bollnäs kommun.
Projektet är upphandlat och drivs av Maria Rosén, från företaget Utveckla Hälsingland.

Aktiviteter som ska genomföras i projektet.

Delaktivitet 1:
Kartläggning via intervjuer, möten, genomgång av dokumentation för att få en bild över hur och vilka föreningar och företag som arrangerar evenemang idag, vilka som har gjort det men inte gör det längre och vilka som vill utveckla befintliga och nya evenemang. Göra ett urval av föreningar och företag som är arrangörer av olika evenemang. Urvalet ska vara representativt för förenings- och näringslivet i kommunen både i sammansättning och geografiskt. Fokus på de evenemang som stärker arrangörerna.

Delaktivitet 2:
Ta fram underlag på vad arrangörer upplever som hinder, problem och möjligheter i sin önskan att starta, driva och utveckla evenemang i Bollnäs kommun. Detta sker via samtal, intervjuer, nätverksmötet mm. När delaktivitet ett är gjord så finns en översiktskarta hur arrangörsstrukturen ser ut i kommunen. Utifrån den prata med aktörerna (kan delvis göras parallellt som kartläggningen genomförs) och bilda en uppfattning över vilka hinder, problem och möjligheter som finns. Samla grupper för att skapa ett forum för erfarenhetsutbyten, nätverkande mm där man tillsammans kan lyfta upp saker som varje enskild aktör inte noterar i sin dagliga verksamhet. En viktig aspekt är att inte enbart fokusera på hinder och problem utan att även få fram förslag på lösningar.

Delaktivitet 3:
Skriftlig rapport av kartläggningen och förslag på metoder som kan underlätta för föreningar och näringsliv att starta, driva och utveckla evenemang i Bollnäs kommun. En rapport som beskriver aktörskartan i Bollnäs kommun och en som beskriver vilka hot, hinder och möjligheter som finns i utvecklande av evenemang. Men arbetet kan även redovisas i en rapport.

Delaktivitet 4:
Framtagande och test av minst tre olika metoder för att underlätta genomförande av evenemang. Detta kan t ex vara skriftlig handbok, gemensamma hemsidor, samverkansgrupper mm. Förhoppningsvis har kartläggningen gett en bild kring vad som måste göras för att skapa förutsättningar för att fler arrangemang genomförs. Denna bild ska i denna aktivitet till vissa delar konkretiseras genom att testa några lösningar. Välja några som går att genomföra när det gäller tid, budget och deltagande och testa om detta är arbetssätt som ger effekt.
Delaktivitet 5: Projektet ska avslutas med en publik redovisning som är öppen för alla som är eller vill bli arrangör.
Delaktivitet 6: Projektets styrgrupp och projektledare träffas en gång i månaden för avrapportering och genomgång av projektets fortskridande. Utöver det sker kontakt löpande allteftersom behov uppstår.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Daniel Jansson på näringslivs- och utvecklingskontoret.
E-post: daniel.jansson@bollnas.se

Projektägare: Bollnäs kommun.
Projektledare: Maria Rosén, från företaget Utveckla Hälsingland.

Till evenemangsplanering för arrangörer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2023 kl. 11.34