Samarbete mellan Polisen och Näringslivs- och utvecklingskontoret

Tommy Henriksen Bollnäs kommun och Lana Pålsson kommunpolis

Polisen och Näringslivs- och Utvecklingskontoret inleder ett samarbete för att gemensamt arbeta mot ökad trygghet och hållbar tillväxt i vårt lokalsamhälle.

Syfte med att förena våra krafter är att förstärka kontaktytan och dialogen mellan polisen och vårt lokala näringsliv. Det första konkreta steget i samarbetet är att Lana Pålsson, kommunpolis kommer att synas i våra nyhetsbrev under rubriken Polisens Punkt med aktuell information till företag och föreningar.

Kontakt

Tommy Henriksen, Näringslivsutvecklare Bollnäs kommun
tommy.henriksen@bollnas.se

Lana Pålsson, kommunpolis
lana.palsson@polisen.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2023 kl. 09.47