Möjliggöraren Andreas Åkesson

Bild på Andreas Åkesson Borab

I Bollnäs kommunkoncern finns många tjänstepersoner som har kontakt med företagare i olika frågor. En av dessa är Andreas Åkesson, Produktionschef BORAB.

Vem är Andreas?

Jag heter Andreas Åkesson och bor med min fru och våra två barn på Ren i Bollnäs. När jag inte spenderar tid med familjen så går jag gärna en runda (eller två) på golfbanan. Jag arbetar som produktionschef på BORAB och i min roll ansvarar jag för den del av vår verksamhet som riktar sig mot företag samt ansvarar för vårt åkeri.

Vad innebär det att vara produktionschef med ansvar för företagsmottagningen?

På produktionsavdelningen så jobbar vi med att ta emot och processa avfall. Vi tar bland annat emot brännbart avfall som vi lagerför, krossar och därefter skickar till Bollnäs Energi som förbränner materialet nere på värmeverket. Men det finns ju många fler avfallstyper än bara brännbart som vi behandlar – allt från konstruktionsmaterial (sten, betong, asfalt) till farligt avfall (färgrester, oljerester, bekämpningsmedel m.m).
Majoriteten av de avfalltyper vi får in från privatpersoner och företag mellanlagras och processas inne på vår anläggning för att sedan transporteras vidare till återvinning eller annat omhändertagande.

Hur ser era kontakter med företag ut? Vilken hjälp kan man som företagare få av Borab?

Vi möter företagskunder dagligen, både stora och små verksamheter. I vårt uppdrag är en viktig del att arbeta med kommunikation. Vi ska med vår kunskap inom avfall och återvinning ge råd, tips och guida våra kunder att vara kostnadseffektiva och miljöriktiga på en och samma gång.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från företagen runt om i kommunen?

De vanligaste frågorna vi får rör sortering, öppettider, priser och fakturor. Ibland får vi även frågor gällande avfallsplanering i nybyggnationer, något som vi gärna hjälper till med för att få ett effektivare trafikflöde och en smartare planering i lokalen.

Som företagare har man ett stort ansvar för det avfall man producerar. Har du några tips till företagare som de bör tänka på?

  • Se över era inköp. Köp material som håller över tid.
  • Ta er tid att läsa om regler kring avlämning och transport av farligt avfall på Hantering av farligt avfall | BORAB. Företag har ett stort ansvar när det gäller farligt avfall.
  • Glöm inte att sortera förpackningar och emballage. Detta ska återvinnas och kan lämnas utan kostnad.

Namn: Andreas Åkesson
Roll: Produktionschef BORAB
Telefonnr: 0278-251 49
Epost: andreas.akesson@borab.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2023 kl. 14.26