Starta eget utbildning, 20 april

För dig som har en företagsidé och vill starta företag. Det är länets kommuner som i samarbete med Folkuniversitetet erbjuder utbildningen för dig som bor i Gävleborgs län eller Älvkarleby kommun.

 • Datum: 20 april - 1 juni
  uppehåll den 18 maj (Kristi Himmelsfärd)
 • Tid: kl 13-16
 • Plats: digitalt

En utbildning som ger dig de nödvändiga kunskaper du behöver för att starta eget företag. En kostnadsfri utbildning för dig som funderar på att bli egen företagare. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast två dagar innan utbildningen startar, i annat fall kan en avgift komma att tas ut.

Om utbildningen

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din affärsidé och verksamhetsutveckling. Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut hittar du nedan:

 • 1. Introduktion: Rollen som entreprenör, företagsformer, verksamt.se
 • 2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar
 • 3. Din affärsidé: Vilka behov/problem ska du täcka/lösa, vilka har behovet/problemet och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behovet/lösa problemet?
 • 4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem?
 • 5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?
 • 6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Region Gävleborg, Gävleborg läns kommuner, Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet. Utbildningen finansieras av Region Gävleborg och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet. Utbildningarna finansieras av medel från Region Gävleborg.