Arrangörssamverkan 13 mars

En träff för dig inom förening och näringsliv som planerar att anordna evenemang i Bollnäs kommun.
Datum: 13 mars
Plats: Scandic, Bollnäs
Tid: kl. 18-20

Kvällens Agenda 13 mars
• Presentation av förslag på kalenderfunktionen
• Planer för Arrangörslyftet under 2024 (inspirationsföreläsningar, studieresa, årshjul)
• Presentation av framtagandet av en värdskapshandbok

Syftet med träffarna är att redan i planeringsstadiet för sitt evenemang ha möjlighet till samordning, erfarenhetsutbyte, idéer samt att få en överblick av vad som är på gång runt om i hela kommunen.
Välkommen!

Frågor?
Kontakta Sandra Williamsson, Bollnäs kommun
sandra.williamsson@bollnas.se