Nyhetsbrev maj 2019

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig vår och sommar, och samtidigt tacka för den insats ni gör!

Vi vill börja med att tacka alla er som har skickat in era årsredovisningar i god tid. Vi upplever också att de är mer kompletta nu än vad de varit tidigare. Stort tack för det, det underlättar mycket för oss, och för att ni ska kunna få era arvoden i rimlig tid!

Hemsidan - www.bollnas.se/overformyndare

Kom ihåg att gå in på vår hemsida då och då, där lägger vi upp information kontinuerligt. Blanketterna finns numera att hitta på www.bollnas.se under "Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Rutiner hos Överförmyndaren

För att överförmyndaren lättare ska kunna se att skatt och arbetsgivaravgift är anmält till Skatteverket för de huvudmän som betalar arvodet själv, så vill vi att ni i fortsättningen skickar med kopia på den ifyllda blanketten förenklad arbetsgivardeklaration tillsammans med årsredovisningen. Blanketten finns att hämta på Skatteverkets hemsida, skv.se. Där finns även en hjälpbroschyr som beskriver hur man ska fylla i blanketten.

Överförmyndarens kommentarer i granskad årsräkning

När vi har granskat årsräkningen och beslutat om arvode skickar vi med kopia av årsräknings-blanketten till ställföreträdaren. På denna kopia noterar vi ofta saker som vi har uppmärksammat vid granskningen, och ibland kan det vara saker som vi vill att ni åtgärdar och meddelar oss att det är gjort. Detta är vårt sätt att kommunicera med er om årsredovisningen. Vi har dock uppmärksammat att det är många som inte läser dessa noteringar, och vi ber er därför att titta en extra gång när ni får tillbaka en granskad redovisningshandling för att se om det är något som behöver åtgärdas.

Tips – ansöka om jämkning angående äldre- och handikappomsorgsavgifter

Om din huvudman ska betala arvodet till gode mannen/förvaltaren själv så vill vi tipsa om att undersöka om det går att ansöka om jämkning av äldre- och handikappomsorgsavgiften.

Tips – bostadstillägg till pensionärer

Pensionsmyndigheten har bett om hjälp att sprida information om bostadstillägg till pensionärer. Det kan finnas möjlighet att söka bostadstillägg, ett skattefritt tillägg till pensionen. Gå in på pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa mer om detta samt se om din huvudman har rätt till detta.

Tips på insatser att söka

Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetares webbplats, rfs.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., finns fler tips på insatser att söka för din huvudman.

Omprövning av förvaltarskap

Varje år är överförmyndarnämnden skyldig att granska förvaltarskap för att se om det finns skäl att ansöka om att förvaltarskapet ska upphöra eller jämkas till godmanskap. Vi vill informera om att vi i år kommer att göra en fördjupad genomgång av samtliga förvaltarskap, så till hösten kommer vi därför att begära in mer information än tidigare år.

Överförmyndaren byter system

Överförmyndaren kommer att byta ärendehanteringssystem under försommaren. Detta kan inledningsvis innebära vissa mindre störningar i handläggningstiderna men kommer att underlätta för oss i framtiden. Leverantören av detta system, Peribon, tillhandahåller även ett gratis redovisningssystem för gode män/förvaltare. Programmet heter PC-ställföreträdare och du hittar det på peribon.se. I förlängningen kommer det att gå att skicka in årsredovisningarna elektroniskt till oss via detta system. Mer information om detta kommer längre fram.

Besök hos överförmyndarenheten

Önskar du besöka oss på överförmyndarenheten så behöver du boka en tid. Om du enbart vill lämna post till oss kan du göra det i kommunernas respektive receptioner så skickar de den vidare till oss. Vi ber att ni håller er till detta för att vi ska kunna ge er ett bra bemötande, och för att säkerställa att det finns någon på plats som har möjlighet att ta emot dig när du kommer.

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04. Vi anordnar kontinuerligt utbildningar/information för nya gode män eller om någon är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare. Det är inget krav att ta uppdrag bara för att man gått utbildningen, så sprid gärna informationen till någon du tror kan vara intresserad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 15.19