Nyhetsbrev november 2019

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig höst och vinter, och samtidigt tacka för den insats ni gör!

Vi har nu kommit igång och använt vårt nya ärendehanteringssystem en tid, och vi vill tacka för ert tålamod vid byte av system.

Nyhetsbrevet kommer i framtiden enbart att skickas ut via e-post, så vi vill gärna att ni meddelar er e-postadress till oss (om du fått detta brev via e-post så har vi redan din e- postadress). Du som inte har en e-postadress kommer att kunna läsa nyhetsbrevet på vår hemsida.

Mail till överförmyndaren

För att vi lättare ska kunna hjälpa till, undvik att endast skriva "ring mig", när du mailar till oss. Det underlättar mycket om du kortfattat beskriver vad ditt ärende gäller.

Ring inte när du är på stan

Tänk på att ha alla handlingar tillhands när du ringer till överförmyndaren med din fråga, så kan vi lättare vägleda dig i ditt uppdrag. Kom ihåg att det även finns mycket information i häftet som du fick när du gick grundutbildningen.

Bollnas.se

Kom ihåg att gå in på vår hemsida då och då, där lägger vi upp information kontinuerligt. Blanketter hittar du under Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i menyn högst upp på alla sidor.

Snart är det dags för årsräkning

Förbered gärna redan nu. Senast den 1 mars ska årsräkningen vara oss tillhanda vilket innebär att den ska lämnas in senast den 28 februari. Läs noggrant brevet som du får medskickat med blanketterna för att få veta vad som gäller och för att undvika missförstånd och att onödig tid får läggas på begäran om komplettering.

Kostnadsersättning

Vi har tidigare informerat om att schablonen för kostnadsersättningen är borttagen från och med 2019 och att du får ersättning för de faktiska kostnader du haft. Tänk därför på att bifoga kvitton på de utlägg du haft för att kunna utföra ditt uppdrag (och som du vill begära ersättning för), detta för att undvika att onödig tid spills på att begära kompletteringar.

Arvode till god man (huvudmannen betalar arvodet) - skatt, arbetsgivaravgift, kostnadsersättning

På Skatteverkets hemsida finns information om vilka regler som gäller för avdrag av skatt, beräkning av arbetsgivaravgift och hur man ser på kostnadsersättningen. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

God man arvode på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När krävs överförmyndarens samtycke till åtgärd?

För vissa åtgärder du utför för din huvudmans räkning krävs enligt lag överförmyndarens samtycke. Nedan följer några exempel:

  • uttag av spärrade bankmedel
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning
  • drivande av rörelse
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skift - ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen, under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med boupptäckning sändas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare.. vad gäller för mig?

SKL och Swedish bankers har sammanställt en informationsbroschyr för den som behöver hjälpa någon med bankärenden, när personen av olika anledningar inte längre kan sköta sin ekonomi på egen hand.

webbplatsen swedishbankers.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du broschyren.

Besök hos överförmyndarenheten

Önskar du besöka oss på överförmyndarenheten så behöver du boka en tid. Om du enbart vill lämna post till oss gör du det i kommunernas respektive receptioner så skickar de den vidare till oss. Vi ber att ni håller er till detta för att vi ska kunna ge er ett bra bemötande, och för att säkerställa att det finns någon på plats som har möjlighet att ta emot dig när du kommer.

Vi behöver din hjälp

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04 för mer information.

Vi anordnar kontinuerligt utbildningar/informationsträffar för nya gode män eller om någon är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare. Det är inget krav att ta uppdrag nara för man gått utbildningen, så sprid gärna informationen till någon du tror kan vara intresserad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 14.58