Nyhetsbrev oktober 2022

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig höst!

Tack för en värdefull insats!

Du och alla andra ställföreträdare gör en fantastisk samhällsinsats! Vårt samhälle skulle inte fungera om inte utsatta människor kunde få hjälp att bevaka sina rättigheter, hjälp att förvalta sin egendom och att sörja för sin person. Du har anledning att känna dig stolt över ditt förtroendeuppdrag och det arbete du utför.

Nedan följer information från Överförmyndaren till er ställföreträdare med syfte att det ska bli lättare att göra rätt och förhoppningsvis ge en stabilare grund att stå på i uppdraget. En löpande kompetensutveckling som är användbar både för erfarna och lite nyare ställföreträdare, nu och längre fram i uppdraget.

Information från överförmyndaren

Grundutbildningstillfällen under hösten

Under hösten har vi två planerade grundutbildningar, båda utbildningarna är mellan 15,30 – ca 18,30, anmälan krävs.

-Den 3 november i Bollnäs (kulturhuset, Willy Maria-rummet) anmälan senast 31 oktober.

-Den 1 december i Ljusdal (kommunhuset, Tallåsen-rummet) anmälan senast 25 november.

Även du som redan är god man eller förvaltare är välkommen att gå, ta gärna med dig någon som är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare. Obs! det finns inget tvång att ta uppdrag för att man deltar på en grundutbildning, utan man får gärna komma för att man är nyfiken på vad det handlar om och vill veta mer också.

Har du möjlighet att ta ett uppdrag med kort varsel under en begränsad period?

Ibland händer det saker i livet som man inte kan förutse som kan medföra att man som ställföreträdare inte kan sköta sitt uppdrag, det kan exempelvis handla om ställföreträdares frånfälle, sjukdom eller interimistiska beslut. Det kan innebära att en huvudman med kort varsel står utan hjälp och det kan snabbt bli en akut situation för huvudmannen. Därav undrar vi om det finns några av er som skulle vara intresserade av att finnas med på en ”akutlista” med ställföreträdare som kan ställa upp och tillfälligt gå in och ”passa” ett sådant ärende tills överförmyndaren har hunnit rekrytera en ny ställföreträdare. Hör gärna av dig om du vill ställa upp!

Ny gemensam nämnd

Från och med 1 januari 2023 har Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals kommuner kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd för Överförmyndarverksamheten. Bollnäs kommun är värdkommun för Överförmyndarnämnden som kommer bestå av två ledamöter + två ersättare från varje kommun. Nämnden kommer att hålla 6 sammanträden per år.

Överförmyndarens handläggning: ”Djupgranskning”

En stor och viktig del i överförmyndarens tillsyn är granskning av ställföreträdares förvaltning av huvudmannens egendom samt hur man har skött sitt uppdrag i övriga delar. Detta för att se att huvudmannens bästa har beaktats i de åtgärder som varit aktuella under året. Varje år väljs därför ett antal årsräkningar ut slumpmässigt (efter huvudmannens slutsiffra i födelsedatumet) som vi granskar extra noga. Det innebär att i dessa uppdrag vill vi se samtliga underlag, samt att vi även kontaktar huvudmannen (om det är möjligt), och/eller boende/anhöriga för att få en bra bild över hur uppdraget och samarbetet fungerar mellan huvudman och ställföreträdare. Exempelvis så stämmer vi av större inköp som gjorts (att huvudmannen fått inköpet), antal besök från god man/förvaltare, upplevd möjlighet att få kontakt med god man/förvaltare mm. Allt för huvudmannens bästa.

Omprövning av förvaltarskap

Eftersom förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd så är det reglerat i lag att alla förvaltarskap ska omprövas varje år. Överförmyndaren i Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal gör varje höst en omprövning i form av att vi skickar ut en blankett som förvaltaren och i förekommande fall även huvudmannen/anhöriga/boendepersonal får svara på. Det är för att ingen ska ha förvaltarskap om det inte är absolut nödvändigt. I de fall Överförmyndaren bedömer efter denna omprövning att ett förvaltarskap inte längre behövs och ett hjälpbehov fortfarande finns kvar, ansöker Överförmyndaren till Tingsrätten om att förvaltarskapet omvandlas till ett godmanskap. Det som väger tungt i denna omprövning är om det fortfarande finns en konkret risk för skadliga rättshandlingar, antingen av huvudmannen själv eller någon i dess närmaste omgivning.

E-tjänster

Överförmyndaren har lanserat ytterligare en e-tjänst, de som finns i dagsläget är

  • intresseanmälan att bli god man/förvaltare
  • förfrågan om Förvaltarfrihetsbevis.
  • anmälan om behov av god man/förvaltare.

Vi kommer att jobba vidare för att öka antalet e-tjänster för att underlätta både för er och oss.

Digital redovisning – testprojekt med Aider

Intresset från er ställföreträdare för att testa digital redovisning har varit stort, och de flesta som anmält intresse är nu igång och använder programmet Aider för den löpande redovisningen. Vi ser med spänning fram emot att testa att ta emot de första digitala redovisningarna. Om det är fler av er ställföreträdare som vill ansluta er till denna digitala redovisning, kontakta oss så berättar vi mer. Du kan ännu hinna med så att din redovisning för 2022 går att lämna in digitalt.

Aktuellt från andra aktörer

Lagändring skyndar på vissa skulders väg till Kronofogden

Den 1 september trädde nya regler i kraft som gör att förvaltningsmyndigheter och a-kassor kan skicka vissa krav om skulder direkt till Kronofogden. Det betyder att skulderna blir möjliga att driva in (verkställa) direkt. Myndigheterna eller a-kassor behöver alltså inte ansöka om betalningsföreläggande och vänta på att Kronofogden fastställer kravet i ett beslut (utslag).

”Ett exempel kan vara att en person har fått en felaktig utbetalning om bostadsbidrag från Försäkringskassan. Felet kan bero på att personen har glömt att meddela att hen flyttat till en billigare lägenhet eller avsiktligt undanhållit informationen. Betalar inte personen tillbaka det som hen har fått för mycket, kan Försäkringskassan skicka skulden till Kronofogden och de kan driva in (verkställa) den.”

Orsaken till lagändringen är att myndigheter ska kunna agera snabbare och kraftfullare mot olika typer av bidragsfusk.

Skulder till Centrala studiestödsnämnden, CSN, omfattas inte av regeländringen. Beslut från CSN har ett undantag fram till 31 augusti 2025 och de gamla reglerna gäller parallellt.

Ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare

Om man är medlem i en förening som är ansluten till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (Rfs) så finns det möjlighet att via dem teckna en ansvarsförsäkring.

Från den 2 maj 2022 har försäkringen utökats till att omfatta efterskydd. Efterskydd innebär att du har en retroaktiv försäkring för 3 år efter att du har haft sista uppdraget och har avslutat försäkringen (www.rfs.se sök på försäkring god man).

Nytt avsnitt av Godmanspodden

Nu finns ett alldeles färskt avsnitt av Godmanspodden!
Denna gång handlar det om ämnet ADHD tillsammans med Riksförbundet Attention. Du får också höra två gode män som delar med sig av sina bästa tips.

Avsnittet finns på Spotify, sök på Godmanspodden eller på hemsidan för riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se)

Skuldsaneringstest hos Kronofogden

Kronofogden har tagit fram ett test som vi vill tipsa om ifall du har en huvudman i riskzonen och vill se över möjligheten för att få skuldsanering. Testet hittar på Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Taxeringsvärde fastighet

På Skatteverkets webbplats finns en e-tjänst, ”sök taxeringsvärde” som kan användas för att se taxeringsvärde på en fastighet (www.skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Tyck till om nyhetsbrevet

Vi vill gärna veta vad ni tycker om nyhetsbreven, är det något som ni uppskattar och har nytta av? Kom gärna med förslag på saker att ta upp, det kant.ex vara att du som ställföreträdare stött på ett problem eller något som ni skulle vilja veta mer om. Vi tar tacksamt emot tips, maila gärna till overformyndare@bollnas.se.

Överförmyndarens förhoppning är att man ska kunna använda nyhetsbreven som "uppslagsverk" och kunna gå tillbaka och läsa om olika saker. Vi har därför gjort en ändring på hemsidan där alla nyhetsbrev finns samlade, vi har lagt till sökord så att man lättare ska kunna få en överblick över vad respektive brev innehåller.

Vi behöver din hjälp

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04 för mer information.

Nyhetsbrevet skickas endast ut via e-post, så vi vill gärna att ni meddelar er e-postadress till oss. Nyhetsbrevet finns även att läsa på denna sida.

Hälsningar Överförmyndarenheten Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 oktober 2022 kl. 07.54