Nyhetsbrev maj 2023

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig vår och sommar!

Tack för att du ställer upp som god man och/eller förvaltare!

Du gör en fantastisk insats! Samhället skulle inte fungera om inte utsatta människor kunde få hjälp att bevaka sina rättigheter, hjälp att förvalta sin egendom och att sörja för sin person. Du har anledning att känna dig stolt över ditt förtroendeuppdrag och den insats du gör!

På överförmyndarenheten är vi just nu inne i den mest intensiva perioden på året då vi granskar alla årsräkningar och beslutar om arvode. Vi har i skrivande stund granskat eller påbörjat granskningen av de årsräkningar som är kompletta och som skickades in i tid, dvs före 1 mars. Nytt för i år är att vi har börjat ta emot digitala redovisningar från er som har valt att använda programmet Aider.

Information från överförmyndaren

Ändrade öppettider i receptionen under sommaren
Under vecka 25 – 28 kommer receptionen att ha öppet på måndagar kl 13,30 – 15,30

Från och med vecka 29 kommer receptionen att vara öppen på måndagar och torsdagar mellan klockan 13,30 – 15,30 för kortare ”drop-in”-besök för att t.ex hämta blanketter. För övriga besök och tider kontaktar du oss så bokar vi en tid.

Tips på ämnen till inspirationsdag för gode män och förvaltare

Vi planerar att bjuda in till en inspirationsdag för gode män och förvaltare, och vill gärna ha tips från er på ämnen som ni stöter på i era uppdrag som ni skulle vilja veta mer om. Maila gärna förslag till overformyndare@bollnas.se

Höjd bilersättning till 25 kr per mil

Från och med den 1 januari 2023 har den skattefria bilersättningen höjts från 18,50 till 25 kr per mil i enlighet med Skatteverkets normer.

Digital inlämning av årsredovisning via Aider

Just nu håller vi på att utvärdera årets digitala inlämning via Aider, tillsammans med personal på en rad överförmyndarkontor och ställföreträdare runt om i landet. Ambitionen är att hitta stort som smått att finslipa på till nästa år, för att både redovisning och eventuella kompletteringar ska kunna bli ännu smidigare.

Ulf Mattsson på Aider säger så här:

”Målsättningen är att spara tid och arbete för alla inblandade, såväl överförmyndare som ställföreträdare. Vi har kommit en bra bit på väg, men det kommer alltid finnas mer att göra och utveckla. Ett flertal nyheter kommer att lanseras innan det är dags för nästa redovisning.

Aiders support har i sammanhanget fått väldigt positiva omdömen, vilket vi är väldigt glada över! Att hjälpen vi ger betyder mycket för många har vi förstått och kommer därför satsa ännu mer på vårt Hjälpcenter under det här året. Som Aider-användare ska man närsomhelst kunna få svar på de frågor man har och den hjälp man behöver! ”

Möjlighet att ansöka om kostnadsersättning för Aider

Du som använder Aider har möjlighet att ansöka om kostnadsersättning för den utgiften i samband med att du begär arvode för ditt uppdrag. Om du begär kostnadsersättning, tänk på att bifoga underlag där det framgår att du haft kostnaden.

Om din huvudman avlider

Kom ihåg att meddela överförmyndaren om din huvudman avlider. Ditt uppdrag som ställföreträdare upphör samma dag som huvudmannen avled. Kontakta överförmyndaren för att få information om vad du som ställföreträdare ska göra.

Vilka handlingar behöver god man/förvaltare spara och hur länge?

Vi får ofta frågor gällande vad och hur länge man ska spara handlingar, och vi har därför sammanställt ett dokument om detta, se bilaga nedan.

Information om arkivering (word) Word, 15.2 kB.

Notering från granskningsperioden – max 25 000 kr på transaktionskontot

Som god man/förvaltare får du ha tillgång till ett konto (transaktionskonto) som ska användas för den dagliga livsföringen, dvs betala räkningar, fördela fickpengar osv. Övriga konton ska vara överförmyndarspärrade. På transaktionskontot får det inte finnas mer än 25 000 kr när månadens räkningar är betalda. Finns det mer pengar som inte går åt till den dagliga livsföringen ska de sättas över till ett överförmyndarspärrat konto (t.ex sparkonto).

Detta är ett beslut som är fattat av överförmyndarnämnden utifrån ovanstående förklaring om den dagliga livsföringen.
Vi har noterat att vi får påminna många om detta. Det normala förfarandet om vi ser detta vid granskning av årsräkningen är att vi gör en notering på räkningen och påminner om det inför kommande år. Om vi får påminna om det igen nästkommande år så kan det leda till att man får en anmärkning mot förvaltningen (se ”överförmyndarens handläggning – när kan man få en anmärkning”)

Överförmyndarens handläggning: tillsyn – granskning av redovisningshandlingar

Överförmyndarens uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Enligt lagtexten i föräldrabalken 16 kap 1 § ska överförmyndaren särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. Överförmyndaren ska även se till att gode mannen/förvaltaren, enligt 12 kap 3 § föräldrabalken, utför sitt uppdrag omsorgsfullt och alltid handlar på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Denna tillsyn sker till stor del genom granskning av årsredovisningen.

Nedan följer några exempel som kan ge en anmärkning på förvaltningen. Vi vill också passa på att tala om för er ställföreträdare att det hittills under åren är få ärenden som granskats med anmärkning. Tack för det! Nedan information är delvis till för att vi tillsammans med er ska kunna undvika anmärkningar kommande år framöver men också för en insyn i överförmyndarens arbete.

När kan man få en anmärkning på års/sluträkningen och vad innebär det?
Några saker som kan vara grund för att få en anmärkning kan vara följande:

  • Bristfällig redovisning till överförmyndaren (vi kan då inte utöva vår tillsyn, då vi inte kan se hur pengarna använts, vad man gjort i uppdraget mm)
  • Bristfällig redovisning till Skatteverket (vid uttag av arvode, inbetalning av skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket)
  • Flera påminnelseavgifter på fakturor (utan rimlig anledning)
  • Ställföreträdaren har inte sökt överförmyndarens samtycke till rättshandling (t.ex arvskifte, försäljning/köp av fastighet, upptagande av lån mm)
  • Gåva som strider mot gåvoförbudet
  • Kvitton som ej är mottagskvitterade av huvudman/boendepersonal (=överförmyndaren kan ej se att huvudmannen mottagit varan)
  • Överföringar/betalningar som inte kan verifieras vid anmodan (vi kan inte se vart pengarna har tagit vägen, att de har kommit huvudmannen till nytta)
  • Sammanblandning av ekonomier
  • Över 25 000 kr på transaktionskontot trots påpekande tidigare år (första året får man ett påpekande, sker det igen kan det leda till anmärkning)
  • Huvudmannen får onödiga kostnader på grund av passivitet (t.ex prenumerationer som löper på trots att huvudmannen inte längre nyttjar tjänsten etc.)

Om överförmyndaren överväger att rikta anmärkning mot förvaltningen så skickas alltid ett brev till gode mannen/förvaltaren för möjlighet att förklara/yttra sig inom angiven tid. Om man inte svarar på brevet, eller om överförmyndaren bedömer att förklaringen inte är tillfredsställande kan man få en anmärkning mot förvaltningen. Detta meddelas till ställföreträdaren och noteras på räkningshandlingen.

Aktuellt från andra aktörer

RFS har gjort webutbildningar för gode män och huvudmän
RFS (Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare) driver ett projekt med fokus på delaktighet. Syftet med projektet är att bidra till stärkt samarbete och delaktighet mellan huvudmän och ställföreträdare. Som en del i projektet har de nu kommit med två webutbildningar, en för gode män/förvaltare och en för huvudmannen. Se mer information på rfs.se

Rätt att delta – En webbutbildning för gode män och förvaltare - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se) Länk till annan webbplats.

RFS har även inlett ett samarbete med facebook-gruppen Godmanskap och förvaltarskap, originalet. Här får du snabba och kloka svar från andra gode män och förvaltare med erfarenhet av uppdragen.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för pensionärer
Pensionsmyndigheten har bett om hjälp med att informera pensionärer om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Uppskattningar visar att ca 130 000 pensionärer riskerar att gå miste om ersättningen. Har din huvudman rätt till detta? Läs mer på pensionsmyndigheten.se

Övrigt

Tyck till om nyhetsbrevet

Vi vill gärna veta vad ni tycker om nyhetsbreven, är det något som ni uppskattar och har nytta av? Kom gärna med förslag på saker att ta upp, det kan t.ex vara att du som ställföreträdare stött på ett problem eller något som ni skulle vilja veta mer om. Vi tar tacksamt emot tips, maila gärna till overformyndare@bollnas.se.

Hemsida

Tänk på att du kan hitta mycket information som rör ditt uppdrag på kommunens hemsida. Till exempel så finns blanketterna samlade under ”självservice”, och Nyhetsbreven finns sparade i ett nyhetsarkiv som du hittar här: För dig som är god man eller förvaltare.

Vi behöver din hjälp

Behovet av ställföreträdare är stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04 för mer information.

Nyhetsbrevet skickas endast ut via e-post, så vi vill gärna att ni meddelar er e-postadress till oss. Nyhetsbrevet finns även att läsa på vår hemsida, www.bollnas.se/overformyndare.

Hälsningar Överförmyndarenheten Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2023 kl. 10.13