God man, förvaltare, förmyndare

Återställ
  • Nyhetsbrev maj 2022 I det här brevet kan du bland annat läsa om följande: förklaring till överförmyndarens noteringar i årsräkningen, motivering på arvodesbeslut, arvode, skatt och arbetsgivaravgift, överförmyndarens samtycke till åtgärd, e-tjänster, långa handläggningstider hos myndigheter, digital redovisning, ställföreträdarutredningen, Tips: RFS godmanspodden, testamentsbanken, efterlevandeguiden, bostadstillägg till pensionärer. Nyhetsbrev maj 2022