Tema miljö - del 3 av 3
Orbaden spa & resort

Orbaden två personer i pool

Orbaden spa & resort är en fantastisk anläggning vid Orbaden, Hälsinglands riviera. En kreativ mötesplats för såväl konferens som privatgäst. När man besöker Orbaden spa & resort hälsas man välkommen med fantastiska hotellrum, välsmakande mat, egna ekologiska odlingar och ett prisbelönt spa.

En nationellt erkänd anläggning som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och låter hållbarhetsarbetet genomsyra hela verksamheten oavsett om det gäller energiförbrukning, transporter eller den mat som serveras.

Näringslivs- och utvecklingskontoret ställde några frågor till hotellchef Kristian Nebes kring hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vad gjorde att ni så tidigt valde att prioritera hållbarhetsarbetet så högt?
-Vår bransch har ju ett inneboende problem med en ganska stor miljöpåverkan då vi vill få människor att resa och uppleva saker. Därför var det tidigt viktigt för oss att våra gäster kan göra det på ett så hållbart sätt som möjligt. Att det finns möjlighet att resa kollektivt hit och att vi ska kunna vara ett alternativ till en utlandssemester. Men även att vårt energibehov har så liten klimatpåverkan som möjligt och att den mat som gästerna äter är producerad på ett bra sätt och så nära det går.

Har ni råd till andra företag vad man bör tänka på i arbetet med hållbarhet?
-Jag har två tips.
Nr 1: Börja med något litet. Vi kan inte alla göra allt och särskilt inte på en gång, men man måste börja någonstans, kanske går det att byta ut någon råvara/produkt eller ge kund/gäst en chans att själv välja något hållbarare.
Nr 2: Hållbarhet är inte bara miljöarbete. Om man tittar på FN´s hållbarhetsmål så handlar det även om hållbarhet för individer, om integration, om hälsa. Fokusera på den del i företaget där du kan göra en insats. Hållbarhetsfrågor blir allt mer aktuella och människors medvetenhet ökar.

Är det något ni märker av bland era kunder, att man uppskattar ert miljöarbete?

-Helt klart! Många av våra gäster frågar aktivt om vårt miljöarbete och för många konferenser och ramavtal så finns detta som någon typ av krav. Tack vara att vi legat i framkant här så har detta gett oss en fördel när det sedan kommit som krav i en upphandling. Har ni några framtida utvecklingsidéer med koppling till hållbarhet?

-För oss är detta ett pågående arbete, vi hittar hela tiden nya saker att arbeta med. Mestadels är detta små saker i den dagliga driften, men vid större investeringar och t.ex. vid utbyggnader och renoveringar är det extra viktigt att titta på. Vi försöker därför välja naturliga material vid byggen och se till att energibehovet för kommande utbyggnader går att lösa genom t.ex. bergvärme.

En viktig aspekt inom hållbarhetsarbete är att tänka lokalt i olika frågor, hur går era tankar?

-Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att anställa personer i vårt närområde och även handla tjänster och varor så lokalt som möjligt, försöker vi att få en levande bygd där människor ska kunna leva och utvecklas.

Vi försöker här också att få en lokal förankring i alla nysatsningar så att de som bor i närområdet ska känna sig delaktiga.

Listan på satsningar man gjort senaste åren med hållbarhet i åtanke kan göras lång.
Att de försörjer anläggningen med värme från borrhål och grundvattnet, att de senast tillbyggda sviterna är inredda med fokus på hållbarhet i materialval och tema, inredda med återvunna möbler omgjorda och uppdaterade från antikhandlare i området, att de har ett växthus/orangeri som värms upp av spillvatten från tvättmaskinerna och inte minst att de har en egen giftfria odling, från vilken en stor del av våra råvaror kommer. Ungefär 200 meter från jord till bord – ett svårslaget koncept ur hållbarhetssynpunkt.

Företag: Orbaden Spa & Resort AB
Ägare: Helene Åkerström Hartman
Grundades: 1920-talet
Ort: Orbaden
Verksamhet: Hotell & restaurang
Kontakt: 0278-62 15 00
info@orbaden.se
Ladda ner intervjun som pdf Pdf, 109.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2022 kl. 14.24