Skog & Fritid i Bollnäs AB - servicetjänster med koppling till skog och natur

Björn Karlsson från företaget Skog & Fritid i Bollnäs AB

Björn Karlsson, Skog & Fritid i Bollnäs AB

Längs en vacker grusväg genom Röste, norr om Bollnäs huserar företaget Skog och Fritid i Bollnäs AB. Vid en snabb genomläsning sysslar bolaget med konsult- och serviceverksamhet inom skogsnäringen, fotogrammetrisk verksamhet, kartproduktion, administration av enskilda vägar, bokföring, kursverksamhet, mm.
Spännande och annorlunda verksamhet och bara beskrivningen av verksamheten gjorde oss nyfiken att få veta mer.

I dörren möts vi av Björn Karlsson som tillsammans med sina föräldrar Elisabeth och Rolf äger och driver det anrika företaget som funnits sedan 1989. De erbjuder skogsägare i Hälsingland och Gästrikland olika servicetjänster med koppling till skog och natur. Från början var det främst bildtolkning, men sedan 1996 är upprättande och revidering av skogsbruksplaner främsta verksamhet för företaget.

En skogsbruksplan består av en karta över fastigheten och en beskrivning av skogen, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar.

Med en skogsbruksplan kan skogsägaren planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag vid beställning av olika skogliga tjänster. Vi producerar sedan många år skogsbruksplaner digitalt eller i pärm anpassade till FSC och PEFC eller
enligt våra kunders önskemål säger Björn. Även om skogsbruksplaner är en stor del av företagets verksamhet så erbjuder Skog och fritid mängder med tjänster.

Vi erbjuder ajourhållningar, rotpoststämplingar, vägadministration, avverkningsplanering, återväxtinventering mm.

Vi har trots att vi är ett litet företag en stor bredd i vårt tjänsteutbud.
Tjänsterna som Skog och fritid erbjuder är främst till gagn för skogsägare men större delen av kundkontakten sker med skogsbolag. Största kunder är till exempel Mellanskog och Stora Enso.
– Bolagens virkesuppköpare är de vi har kundkontakterna med även om skogsägarna är våra slutkunder. Virkesuppköparna har kontakten med skogsägarna och vänder sig sen till oss för att få hjälp att ta fram
t ex skogsbruksplaner enligt skogsägarnas önskemål.
Arbete finns det så att det räcker till och vill man ha en skogsbruksplan så gäller det att vara ute i god tid och planera.
– Vi har mycket att göra vilket är kul. Så man bör vara ute ett par månader i förväg. Vi har tagit in en underleverantör för att avlasta oss litegrann vilket var nödvändigt och känns väldigt bra. Som det ser ut nu
så är det nog så vi vill fortsätta arbeta i framtiden. Inte anställa fler i företaget utan i stället arbeta med underleverantörer.
Det ger oss ökad flexibilitet att följa med i utvecklingen.

Digitalisering

Att arbeta med skogsbruksplaner och andra tjänster med koppling till skog är föränderligt då digitaliseringen varit och är stor i branschen.
– Ja vårt arbetssätt och metoder har verkligen förändrats. Det är en del av vad som gör branschen så spännande. Det händer hela tiden nya saker. Det nya är laserscanning. Laserskattningar av skogen är inte lika noggranna som fältmätningar än. Men de är ett utmärkt stöd och har på kort tid blivit en viktig del i framtagandet av olika planer
– Det är en intressant utveckling som vi följer med spänning. Det effektiviserar vårt arbete och spar mycket fälttid säger Björn.

Ett varierat yrke

En fördel med yrket är annars just blandningen av fältarbete ute i naturen och administrationsarbetet på kontoret.
– Jag planerar ofta arbetet utifrån SMHI:s 10 dagarsprognos. Bra väder så prioriteras fältarbete, säger prognosen sämre väder så prioriteras administrativt arbete inne på kontoret mer. Kombinationen och möjligheten att styra är en del av tjusningen med jobbat förklarar Björn.
Från början var det dock möjligheten att arbeta med skog, natur och kultur det som lockade Björn in i yrket och fick honom att utbilda sig till jägmästare på SLU i Umeå. Björn får förklara vad man gör som jägmästare.
– Som jägmästare är man expert på skog och skogsbruk och vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart vis. Det är ett jobb som ger mycket tillbaka. Känslan
av att det arbete man lägger ner bidrar till ett framtida hållbart samhälle ger tillfredsställelse.

Företagaren Björn

Björn är nu andra generationen i familjeföretaget. Hur kom det sig att Björn gick i sina föräldrars fotspår och började arbeta i Skog och Fritid?
– Jag har varit med i företaget sedan barnsben och alltid varit intresserad av skog och natur. Efter jägmästarexamen 2014 började
jag arbeta på deltid för att sedan 2016 arbeta på heltid i Skog och Fritid.
Det bästa med att driva företag är friheten, att kunna styra sin arbetsvardag själv. Hur man vill arbeta, när och var.
– Framtiden är ljus, det finns att göra! Vi kommer fortsätta driva företaget in i framtiden på samma sätt som vi gjort tidigare och följa med i den utveckling som sker avslutar Björn.

Vi tackar Björn för en trevlig intervju och önskar lycka till.

Företag: Skog & Fritid i Bollnäs AB
Ägare: Rolf Karsson, Elisabeth Norsell, Karlsson, Björn Karlsson
Startade: 1989
Ort: Bollnäs
Verksamhet: konsult- och serviceverksamhet inom skogsnäringen
Kontakt: 070-529 04 88, bjorn.karlsson@skogfrit.se
Intervjun som pdf Pdf, 265.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juli 2024 kl. 10.04